โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://wrbsk.com/ Tue, 19 Mar 2019 01:24:01 เดินรณรงค์เลือกตั้ง62 http://wrbsk.com//?name=news&file=readnews&id=135 http://wrbsk.com//icon/news_1552958526.jpg

เดินรงณรงค์เลือกตั้ง 62

1552958526
พิธีมอบประกาศนียบัตร http://wrbsk.com//?name=news&file=readnews&id=134 http://wrbsk.com//icon/news_1552624732.jpg

พิธีมอบประกาศนียบัตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ

ปีการศึกษา 2561

1552624732
ประกาศรับสมัครนักเรียน http://wrbsk.com//?name=news&file=readnews&id=133 http://wrbsk.com//icon/news_1546999784.jpg

ประกาศรับสมัครนักเรียน

1546999784
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 62 http://wrbsk.com//?name=news&file=readnews&id=132 http://wrbsk.com//icon/news_1546481754.jpg

ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 62

1546481754
ราษฎร์บำรุงเกมส์ http://wrbsk.com//?name=news&file=readnews&id=131 http://wrbsk.com//icon/news_1546481300.jpg

ราษฎร์บำรุงเกมส์

1546481300
งานมหาธีรราชเจ้า http://wrbsk.com//?name=news&file=readnews&id=130 http://wrbsk.com//icon/news_1544063351.jpg

งานมหาธีรราชเจ้า

1544063351
ค่ายเยาวชน\"คนดีของแผ่นดิน\" http://wrbsk.com//?name=news&file=readnews&id=128 http://wrbsk.com//icon/news_1535438563.jpg

ค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน"

1535438563
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://wrbsk.com//?name=news&file=readnews&id=127 http://wrbsk.com//icon/news_1535437655.jpg

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1535437655
โครงการซ้อมอัคคีภัยภายในโรงเรียน http://wrbsk.com//?name=news&file=readnews&id=126 http://wrbsk.com//icon/news_1535437004.jpg

โครงการซ้อมอัคคีภัยภายในโรงเรียน

1535437004
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ http://wrbsk.com//?name=news&file=readnews&id=125 http://wrbsk.com//icon/news_1533877848.jpg

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

1533877848